BEOGRADSKA FOTO-JESEN 2016 – Pravila

KLIKNI OVDE ZA REGISTRACIJU

ENTRY FORM in doc

fotogram logo spektar bez crne Uvodna napomena

Ovo su skraćena, sažeta pravila učešća, na srpskohrvatskom jeziku, usmerena prema korisnicima iz Srbije i zemalja bivše Jugoslavije. Službene propozicije ove izložbe, odobrene od pokrovitelja (FIAP, PSA, GPU-UPU, FSS), date u punom obliku na engleskom jeziku, nalaze se ovde.

fotogram logo spektar bez crne Uslovi učešća

patronates

BEOGRADSKA FOTO-JESEN (BELGRADE PHOTO AUTUMN, 6th Contest) otvorena je za sve fotografe širom sveta. Izložba je dobila pokroviteljstvo ovih organizacija: FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique, FIAP Patronage 2016/446); PSA (Photographic Society of America, PSA PID Recognition 2016-315); GPU (Global Photographers Union, License L160083-M4G) i FSS (Foto savez Srbije = Photo Association of Serbia; FSS Patronage, 2016/66). Izložba je podržana od  NCF (Nacionalni centar za fotografiju = National Center of Photography) u Belgradu, Srbija.

fotogram logo spektar bez crne Teme-sekcije

[A] – Slobodna tema Color  (PSA PID Color)
[B] – Život grada  (PSA PID Color)
[C] – Sve religije sveta  (PSA PID Color) 
[D] – Slobodna tema Monochromno  (PSA PID Monochrome) 

Radovi u temama (sekcijama) A do C mogu biti u koloru ili monohromni. Radovi u sekciji D mogu biti samo monohromni.


fotogram logo spektar bez crne Broj i veličina radova

Svaki učesnik može da prijavi najviše 4 fotografije u jednoj temi (tj. najviše 16 fotografija u 4 teme). Radovi se primaju samo u elektronskoj formi (jpg).

 • Veličina fotografija 1024 piksela horizontalno i 768 piksela vertikalno, rezolucija 300 dpi po inču. Kompresija fajla izmedju 10 i 12, tako da memorijska veličina fajla ne predje 1 Mb.

fotogram logo spektar bez crne Kotizacija (za strane državljane):

20 € ili  25 US $ za sve sekcije;

a) Ako se plaća preko PayPal (preferirani metod), naša PP-adresa je artstudio.fotogram@gmail.com ;

fotogram logo spektar bez crne Kotizacija (za gradjane Srbije):

Novčana uplata – za gradjane  Srbije – jedinstvena je za sve četiri teme. Uplata se vrši isključivo u dinarima. Iznos (1.600 din) treba uplatiti na račun br. 2003550102925 (Poštanska štedionica, Beograd), Goran Malić, ul. Ljuba Vučkovića 27, svrha uplate: kotizacija za izložbu.

Za članove Foto-saveza Srbije (FSS) sa plaćenom članarinom za 2015. ili 2016, kotizacija iznosi 1.300 dinara (na uplatnici [poziv na broj], ili u prijavnom listu, treba navesti broj članske karte FSS. (Ukoliko se učesnik ne nalazi u spisku plaćenih članarina FSS za 2015 ili 2016, plaća puni iznos kotizacije). Radovi autora koji ne uplate odgovarajući iznos kotizacije neće biti pokazani žiriju. Kotizaciju treba poslati isključivo uplatnicom. Fotokopiju, ili sken, uplatnice TREBA poslati uz radove.

fotogram logo spektar bez crne Identifikacija fajla

Nema posebnih uslova ili ograničenja za naziv fajla, osim sledećih: Fajl treba da označite onako kako želite da (naziv fotografije) bude naveden u katalogu. Obavezno se mora koristiti engleska abeceda, jer OnLine program ne prepoznaje domaća slova (ć,č, ž, š…). Nisu dozvoljeni nazivi fajla poput “Bez naziva”, “Untitled”, “No title”… kao ni nazivi koji koriste samo brojeve.

fotogram logo spektar bez crne Selekcioni žiri:

Radove za izložbu izabraće ekspertski žiri:

 •  Raša Milojević , EFIAP/g, MF FSS (Majstor fotografije Foto saveza Srbije), predsednik žirija, Srbija;
 •  Dragoslav Mirković , EFIAP/g, MF FSJ/FSS  (Majstor fotografije Foto saveza bivše Jugoslavije, i Foto saveza Srbije), ULUPUDS;
 •  Aleksa Trbović , EFIAP, MF FSS, Srbija.
  Delegat FSS: Lazar Leković

fotogram logo spektar bez crne Nagrade

Žiri će dodeliti 80 nagrada (20 nagrada u svakoj sekciji) + FIAP Plava značka:

 • Zlatne medalje FIAP, PSA, GPU, BPhA(Salon); Srebrne medalje PSA, BF&B(Salon); Bronzane medalje FSS, BPhA(Salon),
 • Počasne diplome (FIAP, PSA, GPU, FSS i BPhA(Salon).
 • Posebna nagrada (FIAP- plava značka): za najbolje zastupljenog autora na izložbi.
 • Nagrade organizatora:
 •  1/ Posebna nagrada Salona: Verno srce 10+ (Loyal Heart 10+) (medalja i besplatna učešća na tri uzastopne naredne izložbe).  
 •  2/ Posebna nagrada Salona za najbolju fotografsku kolekciju (the Best Photography Series) (medalja i besplatna učešća na tri uzastopne naredne izložbe). 
 •  3/ Posebna nagrada: počasno zvanje: Hon.FtGM  … – više o tome pročitajte na web-sajtu: http://www.fotogram.in.rs/salon/hon-ftgm.htm

fotogram logo spektar bez crne Obaveštavanje učesnika & PDF OnLine katalog

Svaki učesnik će dobiti izveštaj o odlukama žirija (Report Card) putem elektronske pošte. Takodje, izveštaj o odlukama žirija biće objavljen na web-sajtu salona: www.fotogram.in.rs . Svim učesnicima će elektonskom poštom biti poslat PDF katalog. 

fotogram logo spektar bez crne Kalendar izložbe

 • Poslednji dan za podnošenje radova:  20. Novembar 2016. 
 • Sastanak žirija: 04. decembar 2016.
 • Izveštaj žirija: 14. decembar 2016.
 • Prva i druga projekcija: 16-19. januar 2017.
 • Slanje pdf-kataloga i nagrada autorima: 19. februar 2017.

* Izveštaj žirija biće objavljen na web-stranici salona.

fotogram logo spektar bez crne Primanje radova

Vaše fotografske radove možete poslati na tri načina:
a) putem elektronske prijave (Upload of photos – preferirani metod): http://foto.fotogram.in.rs/en/prijava
b) putem elektronske pošte na elektronsku adresu: fotogram.artstudio@gmail.com (ili, alternativno, na adresu: fotogram@mts.rs ).

c) puted redovne pošte, na CD-u, na adresu: Goran Malić (Umetnički atelje Fotogram), ul. Ljuba Vučkovića 27, atelje 36, 11010 Beograd, Srbija, PAC 161311 ;

fotogram logo spektar bez crne Opšte napomene

Organizator ne odgovara za eventualnu štetu koja nastane prilikom transporta CD-a. Kontakt: Tel: + 381 11 354 8655; E-mail fotogram.artstudio@gmail.com (alternativna adresa: fotogram@mts.rs ). Sve obaveštenja u vezi sa izložbom biće objavljena na web-stranici http://www.fotogram.in.rs
Sekretar salona: Lidija Malić, E-mail: fotogram.LM@gmail.com 

fotogram logo spektar bez crne Moralni kodeks

Predsednik i sekretar salona, članovi organizacionog odbora, članovi žirija, kao i članovi užih porodica svih nabrojanih, ne mogu biti učesnici izložbe.

fotogram logo spektar bez crne FIAP podsetnik za učesnike

“I hereby expressly agree to the FIAP document 2014/317 E  «  Conditions for application and regulations for organization of international photographic events »  and especially to its chapter II « Regulations for International photographic events under FIAP patronage » dealing  under Section II.2 with  the FIAP participation rules and the red list.”

fotogram logo spektar bez crne Predsednik salona

Goran Malić, umetnik, umetnički kritičar i istoričar fotografije, EFIAP, FSS, ULUPUDS, NCF, Beograd, Srbija. 

ENTRY FORM in doc

KLIKNI OVDE ZA REGISTRACIJU