FOTOGRAM SALON 2017 – Pravila

 (SerboCroatian language)     (English language) 

KLIKNI OVDE ZA REGISTRACIJU

ENTRY FORM in doc

fotogram logo spektar bez crne Uvodna napomena

Ovo su skraćena, sažeta pravila učešća, na srpskohrvatskom jeziku, usmerena prema korisnicima iz Srbije i zemalja bivše Jugoslavije. Službene propozicije ove izložbe, odobrene od pokrovitelja (FIAP, PSA, GPU-UPU, FSS), date u punom obliku na engleskom jeziku, nalaze se ovde.

fotogram logo spektar bez crne Uslovi učešća

patronates

Izložba FOTOGRAM SALON, 4th Contestotvorena je za sve fotografe širom sveta. Izložba je dobila pokroviteljstvo ovih organizacija: FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique, FIAP Patronage 2017/243); PSA (Photographic Society of America, PSA PID Recognition 2017-2034); GPU (Global Photographers Union, License L170107) i FSS (Foto savez Srbije = Photo Association of Serbia; FSS Patronage, 2017/36. Izložba je podržana od  NCF (Nacionalni centar za fotografiju = National Center of Photography) u Belgradu, Srbija.

fotogram logo spektar bez crne Teme-sekcije

[A] – Slobodna tema u boji  (PSA PID Color) 
[B] – Putovanja (Travel)  (PSA PTD Color) 
[C] – Sport i sportski život  (PSA PID Color) 
[D] – Muzika, pesme i igre  (PSA PID Color) 
[E] – Slobodna tema Monohromno  (PSA PID Monochrome) 

Radovi u temama (sekcijama) A do D mogu biti u koloru ili monohromni. Radovi u sekciji E mogu biti samo monohromni.


fotogram logo spektar bez crne Broj i veličina radova

Svaki učesnik može da prijavi najviše 4 fotografije u jednoj temi (tj. najviše 20 fotografija u 5 tema). Radovi se primaju samo u elektronskoj formi (jpg).

 • Veličina fotografija 1024 piksela horizontalno i 768 piksela vertikalno, rezolucija 300 dpi po inču. Kompresija fajla izmedju 10 i 12, tako da memorijska veličina fajla ne predje 1 Mb.

fotogram logo spektar bez crne Kotizacija (za strane državljane):

20 € ili 25 US $ – za sve sekcije; PDF online katalog. (Učesnik preuzima digitalni (PDF) katalog na web-stranici organizatora izložbe).
30 € ili 35 US $ – za sve sekcije; CD/DVD katalog. (Organizator šalje CD/DVD katalog redovnom poštom na kućnu adresu učesnika). 

a) Ako se kotizacija plaća preko PayPal (preferirani metod), naša PP-adresa je artstudio.fotogram@gmail.com ;

fotogram logo spektar bez crne Kotizacija (za gradjane Srbije):

Novčana uplata – za gradjane  Srbije – jedinstvena je za sve teme. Uplata se vrši isključivo u dinarima. Iznos (1.600 din) treba uplatiti na račun br. 160-338623-88 (Banka Intesa, Beograd),za: Umetnički atelje “Fotogram”, ul. Ljuba Vučkovića 27, svrha uplate: kotizacija za izložbu.

Za članove Foto-saveza Srbije (FSS) sa plaćenom članarinom za 2016. ili 2017, kotizacija iznosi 1.300 dinara (na uplatnici [poziv na broj], ili u prijavnom listu, treba navesti broj članske karte FSS. (Ukoliko se učesnik ne nalazi u spisku plaćenih članarina FSS za 2016 ili 2017, plaća puni iznos kotizacije). Radovi autora koji ne uplate odgovarajući iznos kotizacije neće biti pokazani žiriju. Kotizaciju treba poslati isključivo uplatnicom. Fotokopiju, ili sken, uplatnice TREBA poslati uz radove.

fotogram logo spektar bez crne Identifikacija fajla

Nema posebnih uslova ili ograničenja za naziv fajla, osim sledećih: Fajl treba da označite onako kako želite da (naziv fotografije) bude naveden u katalogu. Obavezno se mora koristiti engleska abeceda, jer OnLine program ne prepoznaje domaća slova (ć,č, ž, š…). Nisu dozvoljeni nazivi fajla poput “Bez naziva”, “Untitled”, “No title”… kao ni nazivi koji koriste samo brojeve ili kombinacije brojeva i slova.

fotogram logo spektar bez crne Selekcioni žiri:

Radove za izložbu izabraće ekspertski žiri:

 •  Raša Milojević , EFIAP/g, MF FSS  (Majstor fotografije Foto saveza Srbije), predsednik žirija, Srbija;
 •  Dragoslav Mirković , EFIAP/g, MF FSS, ULUPUDS, Srbija;
 •  Danilo Cvetanović , MF FSJ, ULUPUDS, Srbija.
  Delegat FSS je: Vladimir Djinić

fotogram logo spektar bez crne Nagrade

Žiri će dodeliti 80 nagrada (16 nagrada u svakoj sekciji) + FIAP Plava značka:

 • Zlatne medalje FIAP, PSA, GPU, FtS(Salon);
 • Srebrne medalje PSA, FtS(Salon); 
 • Bronzane medalje FSS, FtS(Salon),
 • Počasne diplome FIAP, PSA, GPU, FSS.
 • Posebna nagrada (FIAP- plava značka): za najbolje zastupljenog autora na izložbi.
 • Nagrade organizatora:
 •  1/ Posebna nagrada Salona: Verno srce 10+ (Loyal Heart 10+) (medalja).  
 •  2/ Posebna nagrada Salona za najbolju fotografsku kolekciju (the Best Photography Series) (medalja). 
 •  3/ Posebna nagrada: počasno zvanje: Hon.FtGM  (diploma i medalja).  … – više o tome pročitajte na web-sajtu: http://www.fotogram.in.rs/salon/hon-ftgm.htm

fotogram logo spektar bez crne Obaveštavanje učesnika & PDF OnLine katalog

Svaki učesnik će dobiti izveštaj o odlukama žirija (Report Card) putem elektronske pošte. Takodje, izveštaj o odlukama žirija biće objavljen na web-sajtu salona: www.fotogram.in.rs . Svim učesnicima će elektronskom poštom biti poslat PDF katalog. 

fotogram logo spektar bez crne Kalendar izložbe

Rok za podnošenje radova:  30. juni, 2017. 
Sastanak žirija 14. juli, 2017. 
Slanje rezultata autorima 27. juli, 2017. 
Digitalne projekcije 16-19. avgust, 2017. 
Preuzimanje digitalnog (PDF) kataloga: www.fotogram.in.rs 16. avgust, 2017. 
Slanje nagrada autorima 29. septembar, 2017. 

fotogram logo spektar bez crne Primanje radova

Vaše fotografske radove možete poslati na tri načina:
a) putem elektronske prijave (Upload of photos – preferirani metod): http://foto.fotogram.in.rs/en/prijava
b) putem elektronske pošte na elektronsku adresu: fotogram.artstudio@gmail.com (ili, alternativno, na adresu: fotogram@mts.rs ).

c) puted redovne pošte, na CD-u, na adresu: Goran Malić (Umetnički atelje “Fotogram”), ul. Ljuba Vučkovića 27, atelje 36, 11010 Beograd, Srbija, PAC 161311 ;

fotogram logo spektar bez crne Opšte napomene

Organizator ne odgovara za eventualnu štetu koja nastane prilikom transporta CD-a. Kontakt: Tel: + 381 11 354 8655; E-mail fotogram.artstudio@gmail.com (alternativna adresa: fotogram@mts.rs ). Sve obaveštenja u vezi sa izložbom biće objavljena na web-stranici http://www.fotogram.in.rs
Sekretar salona: Lidija Malić, E-mail: fotogram.LM@gmail.com 

fotogram logo spektar bez crne Moralni kodeks

Predsednik i sekretar salona, članovi organizacionog odbora, članovi žirija, kao i članovi užih porodica svih nabrojanih, ne mogu biti učesnici izložbe.

fotogram logo spektar bez crne FIAP podsetnik za učesnike

“I hereby expressly agree to the FIAP document 2014/317 E  «  Conditions for application and regulations for organization of international photographic events »  and especially to its chapter II « Regulations for International photographic events under FIAP patronage » dealing  under Section II.2 with  the FIAP participation rules and the red list.”

fotogram logo spektar bez crne Predsednik salona

Goran Malić, umetnik, umetnički kritičar i istoričar fotografije, EFIAP, FSS, ULUPUDS, NCF, Beograd, Srbija. 

ENTRY FORM in doc

KLIKNI OVDE ZA REGISTRACIJU