Dr Miodrag Jovanović

Mr Mitar Trninić

 

Beograd, 03. maj 2004.

 


KNJIGE : FOTOGRAFIJA 19. VEKA : Goran Malić

Knjiga "Fotografija 19. veka" predstavlja, kod nas, prvo delo ove vrste koje je napisao domaci autor. Kako stoji u Predgovoru, namera autora bila je da na jednom mestu obuhvati najznačajnije pojave, dogadjaje i stvaraoce koji su obelezili razvoj fotografije od vremena nastanka - 1839. godine, pa do 1920. godine. U realizaciji knjige Goran Malić se služio dobro proverenim podacima s Interneta, literaturom, kao i arhivskom gradjom u muzejima Pariza, Budimpeste, Beča, Lozane, Ženeve, Beograda. Nakon kratkog uvodnog dela, u knjizi se nalazi osam poglavlja posvećenih razvoju fotografije: Radjanje i razvoj fotografije, Predeli i arhitektura, Portreti, Objekti i dogadaji, Fotografija i likovne umetnosti, Nove tehnologije i novi pogledi, Pokret umetničke fotografije i Društvena pozornica. U svakom od pomenutih poglavlja nalazi se i nekoliko podnaslova u kojima je autor iscrpno objasnio tehnički, tematski i stilski razvoj fotografije, dovodeći ga u vezu s tadašnjim aktuelnim dešavanjima i promenama u društvu i kulturi. Za one koji nisu upoznati ili malo poznaju tematiku koju Goran Malić obraduje u ovom izdanju, posebnu zanimljivost mogle bi da predstavljaju biografske beleške najvažnijih fotografa iz odredenih oblasti. Svi oni, svojim radom, obeležili su istoriju svetske fotografije. Medu njima su: Luj Mande Dager, Henri Foks Talbot, Džulija Margaret Kameron, Nadar, Metju Brejdi, Edvard Majbridž, Alfred Stiglic i drugi. Kod pojedinih tema, kao što su portreti u talbotipiji ili fotografija u štampi, Malić se kratko osvrnuo na rad najznačajnijih domaćih fotografa poput Anastasa Jovanovića i Milana Jovanovića. Za sam kraj, autor je čitaocima ponudio tekst s napomenama i registrom imena i pojmova, kao i opis literature i gradje koja je korišćena prilikom istraživanja. Knjiga svojim zanimljivim istraživačkim tekstom može biti od velike koristi studentima fotografije, istoričarima umetnosti, teoretičarima i svima onima koji žele da steknu osnovno znanje i uvid u razvoj fotografske umetnosti. Goran Malić se, takode, potrudio da u njoj budu zastupljene najvažnije fotografije iz svih oblasti. Zamerka bi se odnosila jedino na kvalitet štampanih reprodukcija koji nije na zadovoljavajućem nivou. "Fotografija 19. veka" je četvrta autorska knjiga Gorana Malića. Pre nje, Malić je, takode u izdanju Fotograma, objavio "Milan Jovanović fotograf", "Slike u srebru" i "O motivu i svetlosti: Razgovori sa Vojislavom Marinkovićem". Glavni recenzenti knjige su istoričar umetnosti prof. dr Miodrag Jovanović i docent na Fakultetu primenjenih umetnosti Mitar Trninić. Promocija knjige "Fotografija 19. veka" održana je 16. septembra u Galeriji Artget Kuturnog centra Beograda. Pored autora, o knjizi su govorili Miodrag Jovanović i Tomislav Peternek.

(Jelena Matić, KNJIGE: FOTOGRAFIJA 19. VEKA : Goran Malić, Refoto, 25, Oktobar 2004, 10).