BEOGRAD, POGLEDIMA DESETORICE FOTOGRAFA
autor koncepta izložbe i knjige: Goran Malić

Izdavač: Kulturni centar, Beograd, 2007. Knjiga je deo edicije Foto Artget, Monografije 5½.

 

 

Kulturni centar Beograda, u godini u kojoj obeležava 50. rođendan, tokom jula i avgusta, u svojim galerijskim prostorima (Likovnoj galeriji i galeriji Artget) predstavio je projekat Beograd, pogledima desetorice fotografa, autora Gorana Malića. Na izložbi je predstavljeno 110 fotografija deset beogradskih umetnika fotografa, koji su odabrani na osnovu osobenosti njihovih fotografskih svedočenja o Beogradu: Miloš Pavlović, Vojislav Marinković, Branibor Debeljković, Branko Turin, Tomislav Peternek, Ivo Eterović, Branislav-Bane Đorđević, Danilo Cvetanović, Ljubomir Šimunić i Radoje Đukić.

Namera autora izložbe je da se kroz radove desetorice najistaknutijih domaćih umetnika fotografije pokažu razne vizure i sadržaji Beograda snimljeni tokom druge polovine dvadesetog veka, da se pokaže pogled unazad na grad, ali ne kroz suvu dokumentarnu i naturalističku sliku, „nego sa tonom osećajnosti fotografskog poetskog realizma, kroz ona fotografska dela koja su ostavila dubok pečat u srpskoj, tzv. umetničkoj fotografiji, na temu Beograd i Beograđani” - kako Malić piše u uvodnom tekstu.


nazad: fotogram