FOTOGRAM izdanja
*
 

nabavka knjige

Aleksa M. Trbović 
BOŽIĆNE KUĆE : Fotografije bostonskih kuća za Božić 2002. godine
 
Fotogram, Beograd, 2004. (94 str; 50 ilustr; 14 x 21 cm; ćirilica + engleski)


Predgovor: 
Slobodan Rakitić
Pogovor:  
Goran Malić

Paula Miklošević

 
 
 

Slobodan Raketić: "Dokumentarna faktura ovih fotografija je drugačija nego kod klasičnih majstora fotografije. Trbovićeva dokumentarnost je impresionistička, ali pri tome ništa manje sugestivna i upečatljiva od klasične dokumentarnosti. Ove fotografije računaju sa doživljajem čitaoca na način kako sa doživljajem čitaoca računa lirska poezija. U njima ima izrazito lirskih akcenata, i to je jedno od najvažnijih svojstava čitavog ciklusa..." (odlomak iz uvoda)

nabavka knjige >>>
    Beograd 
  • Prodavnica fotomaterijala "Hamer", Trg Republike 3 /6 sprat (011/2635-180)

  • Knjižara "Stubovi kulture", Trg Republike 5 (011/3281-851)

  • Knjižara "Inicijal", Knez Mihailova 35 (011/639-232)
*
Home

Ostala FOTOgram izdanja

 

         
E-mail
 

FOTOgram has been online since May 1997. This issue updated: Apr, 03, 2007.

Copyright (c) 1997-2007 by G. M. All rights reserved. Original version transmitted from Beograd, Srbija.