FOTOGRAM izdanja
*
nova edicija
Paradigme srpske fotografije

     nova knjiga    


Prvi memoari jednog srpskog fotografa 
(od 1839. do danas!)
*
PROMOCIJA 10. okt. 2002. u 12:00 sati u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Djure Jaksica 2.
*
Prikaz u Politici, 28. 10. 2002.
*
Prikaz u Dnevniku (N. Sad),
13. 11. 2002.
nabavka knjige
Goran Malić 
O MOTIVU I SVETLOSTI : Razgovori sa Vojislavom Marinkovićem 
Fotogram, Beograd, 2002. (192 str; 78 ilustr; 205 x 140 cm; ćirilica) 

Recenzenti: 
Mirko Lovrić   
Stevan Ristić   
 
   
 
Iz sadržaja:  
  
 • Detinjstvo, mladost / Fotografski počeci / Posle oslobodjenja / Rane pedesete: Izlazak u svet / Sredina pedesetih: Zlatno doba / Šezdesete: Azija i Afrika / Sedamdesete: Otkrivanje boje / Osamdesete: Zgušnjavanje tema / Devedesete: Pogled unazad / Hronologija autora / Samostalne izložbe / Selektivna bibliografija / Filmografija / Studija: Odjeci sveta u delima Vojislava Marinkovića

 •  
  Uloga V. Marinkovića u pokretanju predratnog srpskog i posleratnog jugoslovenskog foto-amaterskog pokreta  Putovanja i snimanja po Evropi, Aziji, Africi i Severnoj Americi  Neobične epizode i prizori iz Marinkovićevog života 4 Sećanja na ljude i dogadjaje...  Ko je pomogao da se formira i oblikuje srpska fotografska scena pred Drugi svetski rat?  Kakva je uloga zagrebačkog foto-kluba?  Da li je postojala “beogradska škola fotografije”?  Ko je, sa kim i kada, osnovao Foto-klub Beograd?  Ko je cepao svoja dela posle Prve medjunarodne izložbe u Beogradu, 1952, i zašto?  Čije fotografije sakupljaju naši muzeji?  Koji srpski fotograf ima fotografije u (nekom) srpskom muzeju?  Kakva je sudbina artefakata srpske fotografije...? (...) ... ukupno 184 pitanja i Marinkovićevih odgovora.
   
  nabavka knjige >>>
   Beograd 
  • Prodavnica fotomaterijala "Hamer", Trg Republike 3 /6 sprat (011/2635-180)

  • Knjižara "Stubovi kulture", Trg Republike 5 (011/3281-851)

  • Knjižara "Inicijal", Knez Mihailova 35 (011/639-232)
  *
   prikazi:

    Djordje Bukilica:
     
    Knjiga O motivu i svetlosti je dragoceno štivo i dobiće na značaju vremenom. Uradjena je u formi intervjua, široko zahvaćenog. Zapravo, ovde je reč o memoarsko-istorijskoj gradji, o životopisu jedne izuzetne fotografske ličnosti. Prvi deo se odnosi na tekstualne pribeleške kazivanja Vojislava Marinkovića koja je Malić revnosno zapisivao već prema tome koliko su dogadjaji, ličnosti i mesta dogadjanja mogla biti memorisana, sa tolikom tačnošću, ali i sa ponekim improvizovanim prizivanjem uspomena. (...) Drugi deo su reprodukcije, ilustracije do kojih se moglo doći.  
    Vojislav Marinković, istinski džentlmen, elokventan, lepršav, nonšalantan, ponekad previše, do nekog vida simpatične neodgovornosti prema sebi. (...) Prva knjiga "Paradigme srpske fotografije" počinje ispovestima onoga kome ta čast s pravom pripada, Vojislavu Marinkovicu, doajenu srpske fotografije. (...) Pažljivim iščitavanjem knjige Gorana Malića čitalac će doći do krucijalnog pitanja: da li sudbina jednog vrlo značajnog segmenta nacionalne kulture treba da bude predmet brige samo nekog časnog entuzijaste, stvar privatne inicijative siromašnog pojedinca (materijalno, naravno), ili treba i mora da bude državni posao one državne službe koja upravo zbog toga postoji. U konkretnoj stvari Goran Malić, izdavač i autor knjige, izrazava zabrinutost i zapitanost; zašto se ne publikuju fotografije naših autora i kakva je sudbina artefakata srpske fotografije.
    Dj. Bukilica, Svet fotografije: MARINKOVIĆEV RETKI ŠARM, Politika, Beograd, 28. oktobar 2002, 14. Kultura. (odlomak) 
    *

    Borivoj Mirosavljević: 
   • Nakon zapažene knjige "Slike u srebru" Goran Malić je ponovo obradovao ljubitelje fotografije objavivši novu knjigu u ediciji Fotogram. Razgovori sa Vojislavom Marinkovićem, 90-godišnjom legendom naše fotografije u knjizi "O motivu i svetlosti" predstavljaju nastavak autorove težnje da se sakupe i objave paradigneme srpske fotografije. (...) Goran Malić nije propustio priliku da od svog veoma zahvalnog sagovornika čuje i mišljenje o proučavanju naše fotografske baštine... (...)

   • Vojislav Marinković je već pre Drugog svetskog rata ušao u svet našeg likovnog fotografskog stvaralaštva i sigurno je jedan od najuspešnijih ambasadora srpske fotografije širom sveta. Jedan je od naših retkih autora koji su za svoje fotografsko stvaralaštvo stekli titulu ekselencije FIAP-a (Medjunarodne federacije za fotografsku umetnost). (...)

   • B. Mirosavljević, METAFORE O ŽIVOTU, Dnevnik, Novi Sad, 13. 11. 2002, 22. (Odlomak)

   
  Home
  Ostala FOTOgram izdanja | Izdanja drugih izdavaca 
         
  E-mail
   
  FOTOgram has been online since May 1997. This issue updated: Apr, 03, 2007. 
  Copyright (c) 1997-2007 by G. M. All rights reserved. Original version transmitted from Beograd, Srbija.