2. PRIRODA OKO NAS 2016

 (Rules – Serbian)

KLIKNI OVDE ZA REGISTRACIJU

patronates

cropped-fotogram-logo-spektar-bez-crne.jpg UČEŠĆE

Konkurs je otvoren za sve fotografe širom sveta. Sprovodi se u skladu sa propisima FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique = Međunarodni savez fotografske umetnosti, FIAP patronat 2016/082), PSA (Photographic Society of America, PID/ND 2016-078); GPU (Global Photographers Union, L160013-M5G) i FSS (Foto savez Srbije, patronat br. 2016/15). Izložba ima podršku NCF (Nacionalni centar za fotografiju) iz Beograda.
Napomena: Organizator neće prihvatiti radove koji su izlagani na prethodnoj izložbi “Priroda oko nas” (2012).

cropped-fotogram-logo-spektar-bez-crne.jpg TEME

 • (a) Slobodna tema – boja
 • (b) Priroda, pejzaž i život u divljini
 • (c) Ptice i insekti
 • (d) Cveće i mrtva priroda
 • (e) Slobodna tema – monohrom

Fotografska dela u temama a-d mogu biti u monohromnoj tehnici i u boji.

cropped-fotogram-logo-spektar-bez-crne.jpg BROJ I VELIČINA (FORMAT) RADOVA

Svaki učesnik može da podnese do 4 fotografska dela u svakoj od navedenih tema (do ukupno 20 fotografija u 5 tema). Dela se primaju samo u elektronskoj formi. Format fajlova treba da bude JPEG. Dimenzija duže strane slike treba da bude 1024 piksela, a rezolucija 300 dpi. Kompresija fajla treba da bude između 8 i 10, s tim da memorijska veličina fajla ne prelazi 1 megabajt.

cropped-fotogram-logo-spektar-bez-crne.jpg FINANSIJSKO UČEŠĆE (KOTIZACIJA)

(Za autore izvan Srbije kotizacija iznosi od 15 do 30 evra, zavisno od broja tema u kojima autor učestvuje).
Za autore iz Srbije novčana uplata je jedinstvena za svih pet tema. Uplata se vrši u dinarima. Iznos (1.600 din) treba uplatiti na račun br. 160-338623-88 (Banca Intesa, Beograd), Umetnički atelјe Fotogram, Ljuba Vučkovića 27, svrha uplate: kotizacija za izložbu.
Za članove Foto-saveza Srbije (FSS) sa plaćenom članarinom za 2015. ili 2016, kotizacija iznosi 1.300 dinara (na uplatnici, ili u prijavnom listu, treba navesti broj članske karte FSS. Ukoliko se član FSS ne nalazi u spisku plaćenih članarina za 2015 ili 2016, plaća puni iznos kotizacije). Radovi autora koji ne uplate navedene iznose kotizacije neće biti pokazani žiriju. Kotizaciju treba poslati isklјučivo uplatnicom. Fotokopiju, ili sken, uplatnice treba poslati uz radove.

cropped-fotogram-logo-spektar-bez-crne.jpg NAČIN OBELEŽAVANJA FAJLOVA

U prijavnom listu (ili u elektronskoj prijavi – Upload), pored ostalih ličnih podataka o autoru, za svaku fotografiju treba navesti: broj i naziv fotografskog dela (obavezno na jednom od zvaničnih jezika FIAP). Primer za autora Petra Petrovića, fotografija br 2 u temi A: PetarPetrovic-A2-Natura morta.jpg
Naziv dela i inicijal teme moraju da odgovaraju broju i temi navedenim u prijavnom listu, odnosno elektronskoj prijavi. U slučaju da dva ili više autora koriste istovetan ili sličan način obeležavanja fajlova (što može dovesti do zabune), organizator je ovlašćen da delimično promeni naziv takvog fajla.

cropped-fotogram-logo-spektar-bez-crne.jpg ŽIRI
Radove će ocenjivati stručni žiri u sastavu:

 • Branislav Brkić, MFIAP, EFIAP/g, MF FSS, Srbija, predsednik žirija;
 • Dragoslav Mirković, EFIAP/g, MF FSJ/FSS, Srbija;
 • Branislav Strugar, MF FSJ/FSS, Srbija;

Delegat FSS-a je Božidar Vitas, KMF FSS, AFIAP.

cropped-fotogram-logo-spektar-bez-crne.jpg NAGRADE
Žiri će dodeliti 76 nagrada (po 15 u svakoj temi, i 1 značku FIAP):

 • zlatne medalјe FIAP, PSA, GPU,
 • srebrne medalјe FIAP, PSA,
 • bronzane medalјe UPI, FSS,
 • i pohvale (FIAP, PSA, UPI, FSS i diplome Salona)
 • Posebna nagrada (Plava značka FIAP) za autora sa najvećim brojem bodova, zastuplјenog u svim temama izložbe.

Najbolјi autori, nakon učešća na pet izložaba, dobijaju zvanje Hon.FtGM (Honoris FOTOGRAM) – više o tome na: http://www.fotogram.in.rs/salon/hon-fotogram.pdf

cropped-fotogram-logo-spektar-bez-crne.jpg KALENDAR IZLOŽBE

Poslednji dan za prijem radova – 12. april 2016.
Sednica žirija – 19. april 2016.

Obaveštavanje autora o rezultatima vrednovanja – 03. maj 2016.
Projekcije u Centru za kulturu opštine Voždovac, Beograd – 16-19. jun. 2016.
Slanje kataloga i nagrada autorima – 05. juli 2016.

cropped-fotogram-logo-spektar-bez-crne.jpg DOSTAVLJANJE RADOVA
Radovi se mogu slati na tri načina:

Radovi koji nemaju uredno popunjenu prijavu neće biti uzeti u razmatranje.

cropped-fotogram-logo-spektar-bez-crne.jpg OPŠTE NAPOMENE
Sva autorska prava nad svojim delima zadržava autor. Organizator ne može preuzeti odgovornost za bilo kakvu štetu CD-a koja nastane u transportu.
Kontakti: Tel. (011) 354 8655; elektronska pošta: fotogram.artstudio@gmail.com (rezervna adresa: fotogram@mts.rs ).
Sva druga obaveštenja u toku organizovanja i trajanja salona biće objavlјena na veb-adresi: http://www.fotogram.in.rs
Sekretar salona: Lidija Malić, E-pošta: fotogram.LM@gmail.com

cropped-fotogram-logo-spektar-bez-crne.jpg MORALNI KODEKS
Na izložbu ne mogu podneti svoje fotografske radove predsednik salona, sekretar salona, članovi organizacionog odbora i članovi užih porodica svih navedenih.

cropped-fotogram-logo-spektar-bez-crne.jpg PREDSEDNIK SALONA  Goran Malić, umetnik i istoričar fotografije, EFIAP, FSS, ULUPUDS, NCF, Beograd, Srbija.

KLIKNI OVDE ZA REGISTRACIJU