FOTOGRAM ART STUDIO, Belgrade, Serbia


BEOGRADSKA FOTO-JESEN 2014
4. Medjunarodni Salon Fotografije

 

 

Pravila izložbe

Učešće

Konkurs je otvoren za sve fotografe širom sveta. Sprovodi se u skladu sa propisima FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique = Međunarodni savez fotografske umetnosti, FIAP patronat 2014/257), PSA (Photographic Society of America, EID Recognition 2014-101); FSS (Foto savez Srbije, patronat br. 2014/49), i UPI (United Photographers International, L140085-M6G). Izložba ima podršku NCF (Nacionalni centar za fotografiju) iz Beograda.
Napomena:
Organizator neće prihvatiti radove koji su izlagani na prethodnim izložbama Beogradska foto-jesen (2011-2013).


Sekcije - teme

[A] - Slobodna tema, u boji (PSA PID Color)
[B] - Život u gradu (PSA PID Color)
[C] - U slobodno vreme (PSA PID Color)
[D] - Muzika, pesma i igra (PSA PID Color)
[E] - Arhitektura, neobične gradnje (PSA PID Color)
[F] - Slobodna tema, monohromno (PSA PID Monochrome)

Fotografska dela u temama a-e mogu biti u monohromnoj tehnici i u boji.

FIAP/PSA definition of Monochrome

FIAP/PSA definition of Monochrome. "A monochrome image is defined as having varying shades of no more than one color (various shades of that color from very light to very dark) but it may be any single color. Multi-toned images (various shades of two or more colors) and greyscale images with an added accent color are not acceptable in Monochrome Class sections and must be entered in Color Class sections." 


Broj, veličina i format radova 

Svaki učesnik može da podnese do 4 fotografska dela u svakoj od navedenih tema (do ukupno 24 fotografije u 6 tema). Dela se primaju samo u elektronskoj formi. Format fajlova treba da bude JPEG. Dimenzija duže strane slike treba da bude 1024 piksela, a rezolucija 300 dpi. Kompresija fajla treba da bude između 10 i 12, s tim da memorijska veličina fajla ne prelazi 1 megabajt.

Pristupna taksa

Pristupna taksa za autore iz Srbije:novčana uplata je jedinstvena za svih pet tema. Uplata se vrši u dinarima. Iznos (1.600 din) treba uplatiti na račun br. 160-338623-88 (Banca Intesa, Beograd), Umetnički atelјe Fotogram, Radnička 36, svrha uplate: kotizacija za izložbu.
Za članove Foto-saveza Srbije (FSS) sa plaćenom članarinom za 2013. ili 2014, kotizacija iznosi 1.300 dinara (na uplatnici, ili u prijavnom listu, treba navesti broj članske karte FSS. Ukoliko se član FSS ne nalazi u spisku plaćenih članarina za 2013 ili 2014, plaća puni iznos kotizacije). Radovi autora koji ne uplate navedene iznose kotizacije neće biti pokazani žiriju. Kotizaciju treba poslati isklјučivo uplatnicom. Fotokopiju, ili sken, uplatnice treba poslati uz radove.

Pristupna taksa za autore izvan Srbije:

15 € ili 20 US $ za jednu ili dve sekcije;
20 € ili 25 US $ za tri sekcije;
25 € ili 30 US $ za četiri sekcije;
30 € ili 35 US $ za pet ili šest sekcija.

a) Ako plaćaju putem PayPal (preporučeni metod), naša PP-adresa je fotogram.lm@gmail.com (for 25 and 30 );

b) Ako plaćaju putem Skill (Moneybookers - accepted credit cards: Visa, Master Card, AmEx, JCB and Diners) naša adresa je : fotogram.salon@fotogram.in.rs ;

c) Ako plaćaju putem banke:

(in EUR) naš račun ovaj:
Beneficiary Customer: (IBAN) RS35160523020010324019, MALIĆ GORAN, RADNIČKA 36, 11030 Beograd, Srbija
Account With Institution: (SWIFT) DBDBRSBG Banca Intesa ad Beograd, Milentija Popovica 7b, 11070 Novi Beograd Republic of Serbia
Intermediary: BCITITMM Intesa Sanpaolo spa Milan Italy

(in USD) naš račun je ovaj:
Beneficiary Customer: (IBAN) RS35160523020010324019, MALIĆ GORAN, RADNIČKA 36, 11030 Beograd, Srbija
Account With Insfitution: (SWIFT) DBDBRSBG Banca Intesa ad Beograd, Milentija Popovica 7b, 11070 Novi Beograd Republic of Serbia
Intermediary: AEIBUS33 American Express Bank Ltd New York, NY United States

Popust za foto klubove i foto grupe: za 10 učesnika ili više pristupna taksa je umanjena za 20%.

Radovi autora koji ne uplate navedene iznose kotizacije neće biti pokazani žiriju.

Način obeležavanja fajlova

U prijavnom listu (ili u elektronskoj prijavi - Upload), pored ostalih ličnih podataka o autoru, za svaku fotografiju treba navesti: broj i naziv fotografskog dela (obavezno na jednom od zvaničnih jezika FIAP). Primer za autora Petra Petrovića, fotografija br 2 u temi A:
 
PetarPetrovic-A2-Mrtva priroda.jpg
 
Naziv dela, i inicijal teme moraju da odgovaraju broju i temi navedenim u prijavnom listu, odnosno elektronskoj prijavi.
U slučaju da dva ili više autora koriste istovetan ili sličan način obeležavanja fajlova (što može dovesti do zabune), organizator je ovlašćen da delimično promeni naziv takvog fajla.

Žiri

Radove će ocenjivati stručni žiri u sastavu:

Slobodan Krstić, EFIAP, MF FSJ (Master Photographer - Former Photo Association of Yugoslavia); MF AUF BiH, ULIPURS, Jury Chairperson, Bosnia and Herzegovina;
Danilo Cvetanović, AFIAP, MF FSJ/FSS,ULUPUDS,, Serbia.
Miroslav Predojević, MF FSJ/FSS, ULUPUDS, Serbia.

Delegat FSS na žiriranju: Zoran Pavlović, AFIAP

Nagrade

Žiri će dodeliti 97 nagrada (16 nagrada u svakoj sekciji) + FIAP plava značka:
zlatne medalјe FIAP, PSA, UPI, srebrne medalјe FIAP, PSA,
bronzane medalјe UPI, FSS, i
pohvale (FIAP, PSA, UPI, FSS i diplome Salona)
Posebna nagrada (Plava značka FIAP) za autora sa najvećim brojem bodova, zastuplјenog u svim temama izložbe.

Najbolјi autori, nakon učešća na pet izložaba, uz odgovarajući broj dobijenih proiznanja, dobijaju zvanje Hon. FOTOGRAM - (vidi Pravilnik na veb-stranici http://www.fotogram.in.rs/salon/hon-ftgm.htm )

Kalendar izložbe

Poslednji dan za primanje radova (produžen do), 31. oktobar 2014
Sastanak žirija, 01-03. novembar 2014
Obaveštavanje autora o rezultatima vrednovanja*, 16. novembar 2014
Projekcije, 16-19. decembar 2014
Slanje DVD kataloga i nagrada učesnicima, 22. januar 2015.
* Rezultati vrednovanja će biti objavljeni i na veb stranici izložbe http://www.fotogram.in.rs.

Dostavljanje radova

Radovi se mogu slati na tri načina::
a) putem elektronske prijave (upload - preporučeni metod): http://foto.fotogram.in.rs/en/prijava
b) elektronskom poštom na adresu:: fotogram.artstudio@gmail.com (ili, alternativno na: fotogram@open.telekom.rs ).
c) na kompakt disku (CD), zajedno sa prijavom i kopijom uplatnice, redovnom poštom na adresu:
Goran Malić (Umetnički atelje Fotogram), Radnička 36, apt. 49, 11030 BEOGRAD, Srbija, PAC 173323 ;

Radovi koji nemaju uredno popunjenu prijavu neće biti uzeti u razmatranje.

Opšte napomene

Sva autorska prava nad svojim delima zadržava autor. Organizator ne može preuzeti odgovornost za bilo kakvu štetu CD-a koja nastane u transportu. Kontakt: Phone: + 381 11 354 8655; E-mail fotogram.artstudio@gmail.com (ili, alternativno: fotogram@open.telekom.rs.
Sva druga obaveštenja u toku organizovanja i trajanja salona biće objavlјena na veb-adresi: http://www.fotogram.in.rs
Sekretar salona: Lidija Malić, E-mail: fotogram.LM@gmail.com 

Moralni kodeks

Na izložbu ne mogu podneti svoje fotografske radove predsednik salona, sekretar salona, članovi organizacionog odbora i članovi užih porodica svih navedenih.

Osnivač i predsednik salona

Goran Malić, umetnik i istoričar fotografije, EFIAP, FSS, ULUPUDS, NCF, Beograd, Srbija.

KLIKNI OVDE ZA REGISTRACIJU

 

home | E-mail